home

groep

 

Teamwork, je weet dat er meer in zit dan er uit komt …

in de omgang met elkaar schuur je langs elkaar heen, de echte ontmoeting blijft uit

gesprekken over de meest belangrijke zaken leiden tot onbegrip en langs elkaar heen praten

de animo of gelegenheid ontbreekt om ambities op elkaar af te stemmen

… GetconnACTed legt de vinger op wat dat meer precies is!

 

De instrumenten voorbij …

jezelf inzetten als instrument

je ambities laten horen op een manier dat ze ook gehoord worden

jezelf blijven te midden van anderen

je realiseren dat je elkaar nodig hebt om tot aansprekende resultaten te komen

… aan de slag!